logo
Personalia:

geboren 22 april 1967 te Bakhuizen, Friesland

Opleiding:

1985-1992 Eerstegraads lerarenopleiding tekenen/kunstgeschiedenis met keuzevak grafiek Rijkshogeschool Groningen, sector kunstvakopleidingen ‘Minerva’
1992-1993 Deeltijdstudie grafisch ontwerpen, Rijkshogeschool Groningen, sector kunstvakopleidingen ‘Minerva’

Groepsexposities en projecten:

2019 Visitekaartjes 2019, Galerie Paterswolde
2019 Flokstra Salon, Pictura, Groningen
2016 Collages, Koetshuis Borg Ewsum, Middelstum, St. Beetke Benieuwd
2007 Artik, De Raadskelder, Sluis
2006 Artik, Galerie Bas, Sneek
2006 Ten voeten uit, Koetshuis Mensinghe, Roden
2005 Open Atelier Route Groningen
2005 Artik zoekt verbinding, Galerie De Wenende Maan, Appingedam
2004 Aan tafel met Artik, Galerie De Groninger Kroon, Finsterwolde
2003 De 4 jaargetijden, Golden Zieltje, Termunterzijl
2002 Artik, ICO-galerie, Assen
2001 Portret in Woord en Beeld, Galerie Domino, Groningen
2001 De Studie: model, Pictura, Groningen
2001 CLB-galerie, Amsterdam
2000 Simmersalon, Galerie BAS, Sneek
2000 Woartels, Simmer 2000, o.a. Galerij Romein, Leeuwarden
2000 Lustrumexpositie, galerie Briljant, Briltil
2000 Grafiek, Openbare Bibliotheek, Groningen
1999 Open Atelier Route Groningen
1999 De Salon, Pictura, Groningen
1998 Aankooptentoonstelling, Centrum Beeldende Kunst, Groningen
1998 De Salon, gemeentehuis Eelde
1997 De Salon, Galerie Briljant, Briltil
1997 De Salon thema De mens, De Schierstins, Veenwouden
1997 Geke Hankel, 25 jaar kunstenaarsmodel, De Permanente, Groningen
1996 Najaarsexpositie Portretten, Galerie Lijn 2, Groningen
1996 Zomerexpositie, Galerie Lijn 2, Groningen
1995 Open Atelier Route Groningen
1992 Solo-expositie, Museum De trije Gritenijen, Grou
1991 Eindexamenexpositie Minerva, Martinihal, Groningen

Opdrachten en aankopen:

2000-2 Portretopdracht, Joh., Christina en Andrea Bult, particuliere opdrachtgever
1999 Portretopdracht, ‘Aafko’, particuliere opdrachtgever
1998 Aankoop Kunstuitleen, Centrum Beeldende Kunst, Groningen
1998 Portretopdracht, ‘Manita en Remco Grop’, particuliere opdrachtgever
1997 Portretopdracht, ‘Johannes en Ellen Konst’, particuliere opdrachtgever
1996 Portretopdracht, ‘Broers’, particuliere opdrachtgever
1993-4 Ontwerpopdracht (posters, folder en advertentie voor voorlichtingsdagen), RuG, vakgroep Pedagogiek, Andragogiek en Onderwijskunde, in samenwerking met Jolanda Smits.

Publikaties:

* Schuurman, J. “Romein-expositie ‘Woartels’ schot in de roos”, Leeuwarder Courant, LC Cultuur,14 juli 2000, p. 9.
* Jekel, P.E. “Terug naar het Friese ‘heitelân'”, UK, onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen, 29 juni 2000, p. 23
* Schuurman, J. “Twaalf kunstenaressen van De Salon”, Leeuwarden Courant, 19 april 1997
* K. Pos, R. Grijpstra en H. Westerdijk. Geke Hankel, Model of the Masters, 25 jaar kunstenaarsmodel, Groningen 1997, p.92.
* De Jong, M. “Marijke de Jong, in tekening, in houtfyk en skilderijen” in: Trotwaer, literêr tydskrift, 1991, nr. 2, p.59.